Касови апарати Профинанс Д ЕООД
【 GSM: 0888 728 005 】

www.profinans-d.eu

Купи онлайн касов апарат или електронна везна

【 Въпроси на които предстои да отговаряме 】


Кои касови апарати ще могат да се доработват за да отговарят на изменения направени през 2018г в наредбата за касовите апарати?

Кои касови апарати ще трябва да се сменят задължително и няма да могат да се доработват ?

Нови касови апарати 2019 цена ?

Цена за доработка на касови апарати 2018?

Срокове за смяна на касови апарати 2018г - 2019г?


Нови Касови апарати 2019г
Дейзи Перфект S01

Цена 299.00лв

Касови апарати Дейзи Перфект S01-KL

Нов Касов апарат 2019г
Датекс DP150

Цена 289.00лв

Касови апарати
Датекс DP25-KL

Цена 225.00лв

Касови апарати
Датекс DP55-KL

Цена 255.00лв

Касови апарати
Tremol ZS-KL

Цена 211.00лв

Касови апарати
Tremol S-KL

Цена 299.00лв

Касови апарати
Tremol ZM-KL

Цена 290.00лв

Касови апарати
ZIT B20 MSBW-KL

Цена 179.00лв

Касови апарати
ZIT 2007BG-KL

Цена 200.00лв

Заверена електронна везна Дейзи DSB 6-15kg

Цена 169.00лв

Заверена електронна везна Дейзи DSV 6-15kg

Цена 219.00лв

Заверена Електронна везна Tremol ACS15 без локатор

Цена 249.00лв

Заверена Електронна везна Tremol ACS15 с локатор

Цена 269.00лв

Заверена Електронна везна Elicom F-BF без локатор

Цена 318.00лв

Заверена Електронна везна Elicom M-LM с локатор

Цена 330.00лв

Търговска електронна везна Elicom EVLplus xx LT

Цена 388.00лв

Нов Касов апарат 2019г Дейзи Compact M

Цена = 199.00лв

  Касови апарати Дейзи

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Нови Касови апарати 2019г Дейзи Compact S

Цена = 189.00лв

  Нови Касови апарати Дейзи Compact S-KL 2019г

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Нови Касови апарати Дейзи Perfect S01 2019г

Цена = 299.00лв

  Касови апарати Дейзи Перфект S01-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Касови апарати Datecs DP 150

Цена = 289.00лв

  Касови апарати Датекс DP150

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Касови апарати Datecs DP 25-KL

Цена = 225.00лв

  Касови апарати Датекс DP25-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА

Касови апарати Datecs DP 55-KL

Цена = 255.00лв

Модел No6

  Касови апарати Датекс DP55-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА

Касови апарати Tremol ZS-KL

Цена= 211.00лв

  Касови апарати Tremol ZS-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА

Касови апарати Tremol S

Цена = 299.00лв

  Касови апарати Tremol S-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА

Касови апарати Tremol ZM

Цена = 290.00лв

  Касови апарати Tremol ZM-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА

Касови апарати ZIT B-20MSBW-KL

Цена 179.00лв

  Касови апарати ZIT B-20MSBW-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА

Касови апарати ZIT 2007BG-KL

Цена= 200лв

  Касови апарати ZIT 2007 BG KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА

Електронни везни Daisy DSB 6-15kg

Цена= 169.00лв

  Електронни везни Daisy

Технически данни

 • Макс. товар = 15кг

Електронни везни DSV 6-15kg

Цена= 219.00лв

  Електронни везни Daisy

Технически данни

 • Макс. товар = 15кг

Електронни везни Tremol ACS 15 Без локатор

Цена= 249.00лв

  Електронни везни Tremol

Технически данни

 • Макс. товар = 15кг

Електронни везни Тремол ACS 15kg С локатор

Цена= 269.00лв

  Електронни везни Тремол ACS 15kg

Технически данни

 • Макс. товар = 15кг

Електронни везни Elicom BF без локатор

Цена= 318.00лв

  Електронни везни и кантари Еликом

Технически данни

 • Макс. товар = 15кг

Електронни везни Elicom LM с локатор

Цена= 330.00лв

  Електронни везни и кантари Еликом

Технически данни

 • Макс. товар = 15кг

Електронни везни Elicom LT С локатор

Цена = 388лв

  Електронни везни и кантари Еликом

Технически данни

 • Макс. товар = 15кг