Касови апарати Профинанс Д ЕООД
【 GSM: 0888 728 005 】

www.profinans-d.eu

【 Въпроси на които предстои да отговаряме 】


Кои касови апарати ще могат да се доработват за да отговарят на изменения направени през 2018г в наредбата за касовите апарати?

Касови апарати доработка Daisy Касови апарати Datecs доработка Касови апарати доработка Tremol Касови апарати ZIT Доработка


Доработка Касови апарати 2019г
Дейзи Compact M-KL

Цена = ?

Доработка Касови апарати 2019г
Дейзи Compact S-KL

Цена = ?

Доработка Касови апарати 2019г
Дейзи Перфект S01-KL

Цена = ?

Доработка Касов апарат Дейзи Compact M-KL 2019г

Цена = ?

  Касови апарати Дейзи

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Подлежи на доработка = ДА

Касови апарати Дейзи доработка 2019г Compact S-KL

Цена = ?

  Касови апарати Дейзи Compact S-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Подлежи на доработка = ДА

Доработка Касови апарати 2019г Дейзи Perfect S01-KL

Цена = ?

  Касови апарати Дейзи Перфект S01-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Подлежи на доработка = ДА