Касови апарати Профинанс Д ЕООД
【 GSM: 0888 728 005 】

www.profinans-d.eu

【 Въпроси на които предстои да отговаряме 】

Кои касови апарати ще могат да се доработват за да отговарят на изменения направени през 2018г в наредбата за касовите апарати?