Касови апарати Профинанс Д ЕООД
【 GSM: 0888 728 005 】

www.profinans-d.eu

【 Въпроси на които предстои да отговаряме 】


Кои касови апарати ще могат да се доработват за да отговарят на изменения направени през 2018г в наредбата за касовите апарати?

Касови апарати доработка Daisy Касови апарати Datecs доработка Касови апарати доработка Tremol Касови апарати ZIT Доработка


Касови апарати
Tremol ZS-KL

Цена = ?

Касови апарати
Tremol S-KL

Цена = ?

Касови апарати
Tremol ZM-KL

Цена = ?

Касови апарати Tremol ZS-KL

Цена = ?

  Касови апарати Tremol ZS-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Подлежи на доработка = ДА

Касови апарати Tremol S

Цена = ?

  Касови апарати Tremol S-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Подлежи на доработка = ДА

Касови апарати Tremol ZM

Цена = ?

  Касови апарати Tremol ZM-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Подлежи на доработка = ДА