Касови апарати Профинанс Д ЕООД
【 GSM: 0888 728 005 】

www.profinans-d.eu

【 Въпроси на които предстои да отговаряме 】


Кои касови апарати ще могат да се доработват за да отговарят на изменения направени през 2018г в наредбата за касовите апарати?

Касови апарати доработка Daisy Касови апарати Datecs доработка Касови апарати доработка Tremol Касови апарати ZIT Доработка


Касови апарати
ZIT B20 MSBW-KL

Цена = ?

Касови апарати
ZIT 2007BG-KL

Цена = ?

Касови апарати ZIT B-20MSBW-KL

Цена = ?

    Касови апарати ZIT B-20MSBW-KL

Описание

  • Връзка с НАП = ДА
  • Подлежи на доработка = ДА

Касови апарати ZIT 2007BG-KL

Цена= ?

    Касови апарати ZIT 2007 BG KL

Описание

  • Връзка с НАП = ДА
  • Подлежи на доработка = ДА